Un cop de llum demana pas,
somriu tot caminant,
sense por ni recança,
amb Nadal a l’aguait.

Un cop de llum demana pas,
somriu tot caminant,
sense por ni recança,
amb Nadal a l’aguait.

LogoT

Palmira López
Gerència | Gerencia

ROCA-AIXALA.COM
La font, 4 i 8. 25430 Juneda
T. 973 15 05 04
info@roca-aixala.com

Roca-Aixalà&López Corredoria d’ Assegurances S.L, com responsable del tractament de les seves dades, l’informa que les mateixes són sol·licitades amb la següent finalitat: Gestió de les dades de contacte per a la comunicació. La base jurídica per al tractament d’aquesta informació és el consentiment de l’interessat al proporcionar les seves dades de contacte. Les seves dades no es cediran a tercers excepte obligació legal. Qualsevol persona disposa del dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals tot escrivint-nos a l’adreça-e a dalt indicada, o enviant un correu electrònic a francesc@roca-aixala.com, indicant el dret que desitja exercir. Podrà obtenir informació addicional en la nostra pàgina www.roca-aixala.com

Roca-Aixalà&López Corredoria d’ Assegurances S.L, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos son recabados con la siguiente finalidad: Gestión de los datos de contacto para la comunicación. La base jurídica para el tratamiento de dicha información es el consentimiento del interesado al proporcionar sus datos de contacto. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a francesc@roca-aixala.com indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página www.roca-aixala.com